ŚRODOWISKOWE TRANSDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE
PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ „ARTES LIBERALES”

WSPÓLNIE Z WYDZIAŁEM HISTORYCZNYM UW

RekrutacjaSzanowni Państwo,  
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 zmieniły się zasady organizowania studiów doktoranckich.  

W myśl nowych przepisów Uczelnia prowadzi szkoły doktorskie - (szczegółowe informacje dotyczące szkół doktorskich na UW - https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=4857&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FLists%2FUchway%2FAllItems%2Easpx).  

Zasady rekrutacji do szkół doktorskich dostępne są pod linkiem https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=4855&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FLists%2FUchway%2FAllItems%2Easpx  

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji oraz aplikowania do szkół doktorskich.  

 

Ladies and gentlemen,  

In connection with the entry into force of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
 the rules for organizing doctoral studies have changed.  

Under the new regulations, the University conducts doctoral schools (detailed information about doctoral schools at the University of Warsaw: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=4857&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FLists%2FUchway%2FAllItems%2Easpx).  


The recruitment rules for doctoral schools are available at the link: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=4855&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FLists%2FUchway%2FAllItems%2Easpx  

We encourage you to read the recruitment rules and apply to doctoral schools.